Registreringen er uforpliktende og gir deg muligheter for å få informasjon om prosjektet.